Uusi säätiön asioiden hoitaja aloittaa – Kari-Pekka Seppänen Suunnistussäätiön asiahenkilöksi

Toimintansa kehittämiseksi Suunnistussäätiö on rekrytoinut osa-aikaiseksi asiahenkilöksi espoolaisen Kari-Pekka Seppäsen. Vuonna 2003 perustetun Suunnistussäätiön toiminta on viime vuosina tasaisesti kasvanut ja asiahenkilön vastuulla on jatkossa säätiön hallintoon, taloudenhoitoon, markkinointiin, viestintään ja varainhankintaan liittyvät tehtävät. 

Kauppa- ja liikuntatieteiden maisteri Kari-Pekalla on laaja-alainen aiempi työkokemus mm. seurakehittäjänä Suomen Hiihtoliitosta, toiminnanjohtajana Espoon Suunnasta sekä tapahtumajärjestäjänä seikkailu-urheilutapahtumista. Suunnistuksen vapaaehtoistoiminnasta voidaan Kari-Pekalta mainita mm. vuoden 2028 Jukolan viestin kilpailunjohtajana toimiminen sekä Suunnistusliiton viestintäryhmän puheenjohtajuus. Suunnistusliitto palkitsi Kari-Pekan yhdessä veljensä kanssa viime vuonna vuoden suunnistushenkilöiksi, meriitteinä innovatiivinen lajin kehittäminen. 

Kari-Pekka kommentoi valintaansa: 

Suunnistussäätiö on jo pitkään toiminut suunnistuksen hyväksi. On minulle henkilökohtaisesti kunniatehtävä päästä osaltani olemaan osa tätä jatkumoa sekä päästä kehittämään säätiön toimintaa yhä edelleen, jotta suunnistus voi hyvin nyt ja jatkossa. 

Suunnistussäätiön puheenjohtaja näkee rekrytoinnin tärkeäksi askeleeksi säätiön kehittämisessä: 

Suunnistussäätiö on kasvanut kokoluokkaan, jossa näimme perustelluksi panostaa säätiön hallinnon kehittämiseen. Tavoitteena on luoda lisäedellytyksiä säätiön varallisuuden kehittymiselle ja sitä kautta vahvistaa pitkällä tähtäimellä säätiön kykyä tukea suomalaista suunnistusta. 

Tule mukaan tukemaan Suunnistusta – https://www.suunnistussaatio.fi/lahjoita/