Suunnistussäätiön hallituksen uudet jäsenet

Suunnistussäätiön hallitukseen on valittu uusiksi jäseniksi Hilkka Salmenkylä ja Mervi Heinaro. Hallituksen sihteeriksi on pyydetty Susanna Reinikainen. Tervetuloa hallitukseen!

Hallituksessa jäseninä jatkaa Jan Lång (pj), Mikko Salonen ja Mika Ilomäki sekä rahastonhoitajana Harry Eklundh.