TAUSTAA

Suunnistussäätiö on perustettu vuonna 2003 ja se toimii yhteistyössä suunnistuksen eri taustayhteisöjen kanssa.

Teltat

Säätiön hallintoelimet ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Sen jäseniksi kutsutaan vaikutusvaltaisia lajin taustahenkilöitä. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Säätiö saa varansa yksityisten ja yhteisöjen testamentti- ja muista lahjoituksista sekä sijoitustoiminnan tuotoista. Säätiölle tehdyt lahjoitukset ovat verolakien asettamin edellytyksin vähennyskelpoisia verotuksessa. Säätiön varoja hoidetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiön varallisuus muodostuu peruspääomasta, käyttörahastosta sekä erillisrahastoista. Säätiöön voidaan lahjoittajan niin halutessa perustaa erillisrahasto, jolla on omat säännöt.

Suunnistussäätio 10v-historiikki (pdf)

Lataa Suunnistussäätiön logo

Suunnistussäätiön logo (.png)

Suunnistussäätiön logo (.pdf)