MITEN TUEMME

Suunnistussäätiö tukee suomalaista suunnistusurheilua ja etenkin Suunnistusliiton ja sen jäsenjärjestöjen suunnistajien urheilu- ja liikuntatoimintaa sen kaikissa muodoissa. Tarkoitusta toteutetaan tukemalla edellä mainittuja kohderyhmiä stipendein, apurahoin, materiaalilahjoituksin sekä vastaavin toimenpitein.

Ohjaamalla lahjoitusvarasi Suunnistussäätiölle edistät lajia, jossa luonto, ympäristöarvot ja puhdas liikunta ovat parhaimmillaan.