Kyselyn tuloksia

Toukokuun aikana toteutettiin Suunnistussäätiö-kysely, johon saatiinkin hienosti 55 vastaajaa. Kiitos kaikille vastanneille. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa suunnistusväen tietämystä Suunnistussäätiön toiminnasta, samalla keräten ajatuksia sen kehittämiseen. Seuraavassa poimintoja kyselyn tuloksista.

Vastaajista reilusti yli puolet ei tiennyt mitä Suunnistussäätiö tekee. Säätiön toiminnasta tiedetään suunnistajien keskuudessa toistaiseksi siis verrattain vähän. Oheinen lainaus avoimista vastauksista tiivistää hyvin monen podintoja:

“Enemmän saa olla esillä säätiön tarkoitus ja toiminta. Minulla ei ole käsitystä, millaisin summin ja mistä saaduin lahjoituksin homma pyörii. Varmaan, jos hieman hakisi, tietokin löytyisi. Siispä lisää näkyvyyttä lajin harrastajien suuntaan. Tämä kysely on hyvä alku ja ensimmäisen kerran jäin hieman pohtimaan, mitä itse asiassa säätiö sisältää.”

Säätiökyselyn vastaaja

Ne jotka tietävät säätiöstä ja sen toiminnasta, pitävät sitä erittäin tärkeänä. Monille säätiöstä on tuttua vain nimi, mutta ei käytännössä mitä se tekee. Sama ilmiö toistuu myös muissa kysymyksissä, kun kysyttiin lahjoitusinnokkuudesta tai säätiön kehityskohteista. Säätiöltä toivottiin aktiivisempaa otetta viestinnässä ja selkeämpää sanomaa siitä mihin lahjoitusvaroja käytetään.

Yhteenvetona voidaankin todeta, säätiön ja sen toiminnan tunnetuksi tekeminen on tässä kohtaa ensisijaista ja sitä tullaankin tulevan vuoden aikana aktiivisesti edistämään. Tämä kysely on hyvä toistaa muutaman vuoden päästä uudelleen, jotta nähdään onko säätiön tunnettuvuudessa tapahtunut muutosta toimenpiteiden seurauksena.