Heikki Kauppisen rahaston apuraha haettavissa

Suunnistussäätiö

Suunnistussäätiö julistaa haettavaksi Heikki Kauppisen rahaston
APURAHAN.

Rahaston tarkoituksena on tukea kotimaista ja kansainvälistä suunnistuksen tutkimus- ja kehittämistyötä sekä niihin liittyviä projekteja. Jaettava apurahamäärä on enintään 2 000 euroa.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella lomakkeella, jossa hakijan taustatiedot ja lyhyet perustelut hakemukselle sekä liitteenä tutkimussuunnitelma.
Hakemukset osoitteella: Suunnistussäätiö, Susanna Reinikainen, Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Apuraha”. Tai sähköpostilla osoitteeseen susanna.reinikainen (a) gmail.com.
Hakuaika päättyy 2.10.2016.

Suunnistussäätiön hallitus
Lisätietoa Susanna Reinikainen puh 040 864 3434
www.suunnistussaatio.fi/rahastot/heikki-kauppisen-rahasto/