Heikki Kauppisen rahaston apuraha haettavissa

Suunnistussäätiö

Suunnistussäätiö julistaa haettavaksi Heikki Kauppisen rahaston
APURAHAN.

Rahaston tarkoituksena on tukea kotimaista ja kansainvälistä suunnistuksen tutkimus- ja kehittämistyötä sekä niihin liittyviä projekteja. Jaettava apurahamäärä on enintään 2 000 euroa.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella lomakkeella, jossa hakijan taustatiedot ja lyhyet perustelut hakemukselle sekä liitteenä tutkimussuunnitelma.

Hakuaika päättyy 2.10.2016.

Suunnistussäätiön hallitus
Lisätietoa: info@suunnistussaatio.fi
www.suunnistussaatio.fi/rahastot/heikki-kauppisen-rahasto/