Kyselyn tuloksia

Toukokuun aikana toteutettiin Suunnistussäätiö-kysely, johon saatiinkin hienosti 55 vastaajaa. Kiitos kaikille vastanneille. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa suunnistusväen tietämystä Suunnistussäätiön toiminnasta, samalla keräten ajatuksia sen kehittämiseen. Seuraavassa poimintoja kyselyn tuloksista.

Vastaajista reilusti yli puolet ei tiennyt mitä Suunnistussäätiö tekee. Säätiön toiminnasta tiedetään suunnistajien keskuudessa toistaiseksi siis verrattain vähän. Oheinen lainaus avoimista vastauksista tiivistää hyvin monen podintoja:

“Enemmän saa olla esillä säätiön tarkoitus ja toiminta. Minulla ei ole käsitystä, millaisin summin ja mistä saaduin lahjoituksin homma pyörii. Varmaan, jos hieman hakisi, tietokin löytyisi. Siispä lisää näkyvyyttä lajin harrastajien suuntaan. Tämä kysely on hyvä alku ja ensimmäisen kerran jäin hieman pohtimaan, mitä itse asiassa säätiö sisältää.”

Säätiökyselyn vastaaja

Ne jotka tietävät säätiöstä ja sen toiminnasta, pitävät sitä erittäin tärkeänä. Monille säätiöstä on tuttua vain nimi, mutta ei käytännössä mitä se tekee. Sama ilmiö toistuu myös muissa kysymyksissä, kun kysyttiin lahjoitusinnokkuudesta tai säätiön kehityskohteista. Säätiöltä toivottiin aktiivisempaa otetta viestinnässä ja selkeämpää sanomaa siitä mihin lahjoitusvaroja käytetään.

Yhteenvetona voidaankin todeta, säätiön ja sen toiminnan tunnetuksi tekeminen on tässä kohtaa ensisijaista ja sitä tullaankin tulevan vuoden aikana aktiivisesti edistämään. Tämä kysely on hyvä toistaa muutaman vuoden päästä uudelleen, jotta nähdään onko säätiön tunnettuvuudessa tapahtunut muutosta toimenpiteiden seurauksena.

Suunnistussäätiö-kysely

Mikä ihmeen Suunnistussäätiö, mitä se tekee?

Oheisen, lyhyen kyselyn (vastausaika noin 5min) kautta, on tarkoitus kartoittaa suunnistusväen tietämystä Suunnistussäätiön toiminnasta, samalla keräten ajatuksia sen kehittämiseen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään säätiön toiminnan kehittämisen tukena.

https://forms.gle/sJ78XgQsydY2ZRM56

Jos säätiön toiminta kiinnostaa tai siihen tulee tarkempia kysymyksiä, voi olla kyselyn lisäksi myös suoraan yhteydessä alla olevin tiedoin.

Suunnistussäätiö

Kari-Pekka Seppänen – Säätiön asiahenkilö

info@suunnistussaatio.fi

Uusi säätiön asioiden hoitaja aloittaa – Kari-Pekka Seppänen Suunnistussäätiön asiahenkilöksi

Toimintansa kehittämiseksi Suunnistussäätiö on rekrytoinut osa-aikaiseksi asiahenkilöksi espoolaisen Kari-Pekka Seppäsen. Vuonna 2003 perustetun Suunnistussäätiön toiminta on viime vuosina tasaisesti kasvanut ja asiahenkilön vastuulla on jatkossa säätiön hallintoon, taloudenhoitoon, markkinointiin, viestintään ja varainhankintaan liittyvät tehtävät. 

Kauppa- ja liikuntatieteiden maisteri Kari-Pekalla on laaja-alainen aiempi työkokemus mm. seurakehittäjänä Suomen Hiihtoliitosta, toiminnanjohtajana Espoon Suunnasta sekä tapahtumajärjestäjänä seikkailu-urheilutapahtumista. Suunnistuksen vapaaehtoistoiminnasta voidaan Kari-Pekalta mainita mm. vuoden 2028 Jukolan viestin kilpailunjohtajana toimiminen sekä Suunnistusliiton viestintäryhmän puheenjohtajuus. Suunnistusliitto palkitsi Kari-Pekan yhdessä veljensä kanssa viime vuonna vuoden suunnistushenkilöiksi, meriitteinä innovatiivinen lajin kehittäminen. 

Kari-Pekka kommentoi valintaansa: 

Suunnistussäätiö on jo pitkään toiminut suunnistuksen hyväksi. On minulle henkilökohtaisesti kunniatehtävä päästä osaltani olemaan osa tätä jatkumoa sekä päästä kehittämään säätiön toimintaa yhä edelleen, jotta suunnistus voi hyvin nyt ja jatkossa. 

Suunnistussäätiön puheenjohtaja näkee rekrytoinnin tärkeäksi askeleeksi säätiön kehittämisessä: 

Suunnistussäätiö on kasvanut kokoluokkaan, jossa näimme perustelluksi panostaa säätiön hallinnon kehittämiseen. Tavoitteena on luoda lisäedellytyksiä säätiön varallisuuden kehittymiselle ja sitä kautta vahvistaa pitkällä tähtäimellä säätiön kykyä tukea suomalaista suunnistusta. 

Tule mukaan tukemaan Suunnistusta – https://www.suunnistussaatio.fi/lahjoita/

Road to Kuopio – Kohti Kuopion MM-kisoja 2025

Suunnistussäätiö tukee maajoukkueen valmistautumista kohti vuoden 2025 MM-kotikisoihin Kuopioon. Vuodelle 2023 myönnetty tuki käytetään mm. maajoukkueen fysioterapiaan, ravitsemukseen ja valmennukseen. Päävalmentaja Thierry Gueorgioun johdolla tavoitellaan maailman huippua. Kauden 2023 maailmancupin avauksessa miesten joukkue saalistikin lupaavasti hopeaa.

Säätiö tukee maajoukkuetta aina Kuopion kisoihin 2025 asti. Myös yksityiset lahjoittajat ovat tervetulleita antamaan suoran tukensa maajoukkueelle.

Lisätietoja voi tiedustella Mika Ilomäki, 045-773 103 10, mika.ilomaki@suunnistusliitto.fi .

Suunnistussäätiö on jakanut vuoden 2022 stipendit

Suunnistussäätiö tukee vuosittain merkittävällä kokonaissummalla sekä yksittäisiä suunnistajia että seuroja. Vuoden 2022 stipendien kokonaissumma on 135 500 euroa. Säätiö jakaa stipendejä useista eri rahastoista.

Säätiö saa varansa yksityisten ja yhteisöjen testamentti- ja muista lahjoituksista sekä sijoitustoiminnan tuotoista. Avustuksen kohteet vaihtelevat rahastoittain. Lisätietoja rahastoista.

Hae apurahaa Heikki Kauppisen rahastosta

Suunnistussäätiö julistaa haettavaksi Heikki Kauppisen rahaston apurahan.

Rahaston tarkoituksena on tukea kotimaista ja kansainvälistä suunnistuksen tutkimus- ja kehittämistyötä sekä niihin liittyviä projekteja. Jaettava apurahamäärä on enintään 2 000 euroa.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella lomakkeella, jossa hakijan taustatiedot ja lyhyet perustelut hakemukselle sekä liitteenä mahdollinen tutkimussuunnitelma.

Hakemukset sähköpostilla osoitteeseen: info (at) suunnistussaatio.fi

Hakuaika päättyy 27.10.2022.

Lisätietoa info (at) suunnistussaatio.fi

www.suunnistussaatio.fi/rahastot/heikki-kauppisen-rahasto/